Krásná Lípa

Krásná Lípa (něm. Schönlinde)
Žije zde okolo  3 600 obyvatel. Od roku 2000 je město sídlem Správy NP České Švýcarsko.

Historie:
Krásná Lípa vznikla v druhé polovině 13. století v důsledku kolonizační činnosti. První písemná zmínka pochází z roku 1361, kdy jako majitel vsi je doložen Vaněk z Vartemberka. Dle Berní ruly z roku 1654 se v Krásné Lípě v uvedeném roce nacházelo 32 selských statků, 4 chalupníci a 59 domkářů. V roce 1731 byla ves císařem Karlem VI. povýšena na městys, v téže době se rozvíjela výroba a zpracování textilu. K povýšení na město došlo v roce 1870, kdy textilní výroba již měla průmyslový charakter 

Vedle rozvoje průmyslu je 2. polovina 19. století spjata také s rozvojem turismu, 23. srpna 1885 byl v Krásné Lípě založen Horský spolek pro nejsevernější Čechy, který se zasazoval o vytváření turistické infrastruktury. 

Po  odsunu Němců po 2. sv. válce město začalo pustnout. Většina továren se začala uzívírat, zbytek převzal stát, napžíklad místní firmu Novia. Po roce 1989 se pomalu začalo město obnovovat do své původní krasy.

Stojí za to navštívít:

Barokní kostel sv. Máří Magdaleny z let 1754/1758 a věží z roku 1777

Köglerova naučná stezka Krásnolipskem

Městský park

Národní park České Švýcarsko

Dům Českého Švýcarska

Sportovní areál